Mějte doma Bruslonauta!  Že nevíte, kdo je Bruslonaut?

Bruslonaut je každá správná holka či kluk, kteří ovládají jízdu na bruslích, a kteří se nebojí vyrazit do města či na cyklostezku bezpečně a s ohledem k ostatním na trati. Ví, jak zvládnout základní zranění na bruslích a jak pomoci druhému v nouzi.

Naše příměstské letní tábory probíhají v areálu Speciální školy Pod Parkem a jsou určeny všem dětem ve věku od 6ti do 15ti let, dokonce i úplným začátečníkům.

Během celého léta se o děti starají kvalifikovaní dospělí instruktoři a na táboře je vždy k dispozici zdravotník.

O děti je přes oběd postaráno v restauraci Stodola, kde myslí i na bezlepkovou dietu.

Kromě bruslení mají navíc děti každoročně připraven program navíc, například návštěvu sanitky a zdravotníků za záchranné služby, policejních psovodů s ukázkou policejního výcviku a nebo pokusy s lektory Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.