BRUSLENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Stejně jako vy, i my považujeme rozvoj pohybu dětí za důležitý, proto nabízíme základním školám v Ústí nad Labem možnost zapojit lekce kolečkového bruslení nejen do samotné výuky v hodinách tělesné výchovy, ale také do odpolední zájmové činnosti pro žáky. Víme, že začít takový projekt na základních školách nebývá vždy snadné a už teď možná máte nějaké otázky k realizaci. Protože kroužky kolečkového bruslení, kurzy a letní příměstské tábory vedeme řadu let, už nyní Vám na některé umíme odpovědět.

Je kolečkové bruslení pro žáky bezpečné?


Kolečkové bruslení bezpečné je. Žáci jsou pod dohledem zkušeného instruktora, zároveň jsou
chráněni helmou a sadou chráničů, která obsahuje chrániče na kolena, lokty a dlaně. Kolečkové bruslení pak také přináší pozitivní vliv na srdeční a cévní systém, dokonce posiluje určité svaly více než běhání nebo jízda na kole a nezatěžuje klouby nárazy.

Nemohou kolečka bruslí poškodit povrch podlahy tělocvičny?


S ohledem na naše mnohaleté zkušenosti můžeme říct, že kolečka povrch podlahy nepoškozuje.
Kolečka „nepouští“ barvu ani materiál, který by dělal čáry či dokonce rýhy. Co se týče brzd,
které zpravidla kolečkové brusle mají, tak ty čáry udělat mohou, proto je vždy před příchodem
do tělocvičny sundáváme a děti učíme jiným způsobům brzdění, které jsou šetrné k podlaze.

Kdo vede výuku kolečkového bruslení?


Výuku bruslení vedou naši zkušení instruktoři, kteří jsou akreditovaní MŠMT jako lektoři
kolečkového bruslení. Mnozí z našich instruktorů jsou zároveň pedagogové. Všichni instruktoři
mají bohaté zkušenosti v oblasti práce s mládeží a vedením kroužků.

Naši žáci nemají kolečkové brusle, co s tím?


V případě, že žákům chybí chrániče či samotné brusle, není to zpravidla problém, protože jsme
schopni vybavení zapůjčit anebo zajistit jiným způsobem. V případě zájmu školy investovat
finance do tohoto sportu, můžeme také zajistit nákup a zprostředkování nového vybavení pro Vaše
žáky.

Máte další otázku? Chcete rozvíjet výuku kolečkového bruslení i na Vaší škole?
Napište nám:

Kolečkové bruslení ve výuce tělesné výchovy

Díky možnosti zapůjčení našeho vybavení můžete kolečkové bruslení zapojit do výuky i na Vaší škole.
Výuku zajišťují naši zkušení instruktoři kolečkového bruslení s akreditací MŠMT a mnohaletými zkušenostmi. Žáci se během hodin mohou seznámit s výbavou kolečkového bruslení, základními postoji a prvními krůčky v případě, že je to jejich první zkušenost s bruslením. Žáci s bruslařskými zkušenostmi mohou v hodinách dále rozvíjet svůj potenciál a bruslařské dovednosti. Důraz naši instruktoři kladou také na způsoby brzdění, protože víme, že rozjet to umí každý, ale co zastavit?
Chcete rozšířit řady zodpovědných a ohleduplných bruslařů? Pojďte do toho s námi. Využijte náš 

přihlašovací formulář ZDE

Veřejné bruslení na kolečkách

Většina škol během školního roku pořádá pro žáky zimní veřejné bruslení, ale s námi se nemusíte vzdát kolečkových bruslí ani v zimě a stejně tak se ho nemusíte vzdávat ani po skončení zimy – nabízíme Vám veřejné bruslení na kolečkách. S tímto formátem máme zkušenost od roku 2018, kdy se veřejného bruslení účastnily desítky dospělých a dětí, od začátečníků po pokročilé. V případě zájmu můžeme Vaší škole také zapůjčit potřebné vybavení pro desítky Vašich žáků všech věkových kategorií.
Máte zájem zabruslit si veřejně, ve větším počtu? Využijte náš přihlašovací formulář ZDE

Odpolední zájmová činnost

Máte zájem obohatit program odpolední zájmové činnosti? Ať už máte zájem o jednorázovou akci, či kroužek bruslení právě pro Vaše žáky, jsme Vám k dispozici. Žákům se bude věnovat zkušený instruktor kolečkového bruslení s akreditací MŠMT a mnohaletými zkušenostmi práce s mládeží.
Chcete, aby Vše odpolední zájmová činnost byla výjimečná? Využijte náš přihlašovací formulář ZDE

Partnerství se ZŠ Neštěmická

V roce 2017 jsme navázali partnerství se ZŠ Neštemická, která nám již dříve umožňovala využívat prostory tělocvičny pro kroužky kolečkového bruslení. Na základě předchozí spolupráce a vzájemných zkušeností jsme se rozhodli začít s bruslením na základních školách právě zde. ZŠ Neštěmická díky Mgr. Marii Čápové, ředitelce školy, zakoupila 33 kompletů kolečkových bruslí, včetně ochranného vybavení (helmy, chrániče na kolena, lokty a dlaně), díky čemu mohly být smazány rozdíly mezi žáky ze sociálně slabších rodin. Výuka bruslení na škole probíhala pod vedením zkušeného, dlouholetého instruktora kolečkového bruslení Ondřeje Thora, který je zároveň trenérem III. třídy. Vrcholem spolupráce v roce 2018 byla akce „Bruslíme v Ústí“, kdy se do akce zapojilo téměř 30 žáků školy a rozšířily tak řady bruslařů na desetikilometrové trati.

Více o partnerství se ZŠ Neštěmická, ZDE

Přečtěte si více o akci Bruslíme v Ústí, ZDE