Kurzy inline bruslení 2018-2019

Chcete se naučit základům jízdy na kolečkových bruslích? Zvládnout na bruslích bezpečnou jízdu vpřed, naučit se zatočit,
přibrzdit a bezpečně zastavit hned několika způsoby? Přijďte k nám o víkendu na celodenní kurz základů
kolečkového bruslení pro začátečníky a mírně pokročilé.

Kurz je určen začínajícím inline bruslařům všech věkových kategorií, včetně těch, kteří na kolečkových bruslích nikdy nestáli.
Rádi přivítáme rodiče s dětmi, teenagery i seniory, pro které může být kolečkové bruslení vzhledem
k jeho šetrnosti ke kloubům vhodnou formou pohybu. Účastníci budou rozděleni do skupin pro děti a
pro dospělé a tomu bude přizpůsobena i forma výuky.

Program kurzu:

08:45 Příchod účastníků

09:00 Rozcvička, začátek bruslení

11:00 Pauza na svačinu (účastníci mají svojí) a teorie bruslení

11:30 Bruslení

13:00 Konec kurzu

Kurz je určen pro začátečníky a středně pokročilé bruslaře. S sebou svačinu, uzavíratelnou láhev na pití, kartičku pojištěnce
a bruslařské vybavení (helmu, chrániče, kolečkové brusle). Bruslařské vybavení můžeme zdarma zapůjčit.

Datum: Bude doplněno

Místo: Sportovní areál na Severní Terase pod Albertem.

Kontakt a přihlášení zde:

Ondřej Thor

Ambassador K2 Inline,

Předseda spolku

Tel.: +420 723 907 109

Email.: ondra@inlineskating.cz

www.inlineskating.cz

Přihláška a způsob platby

Cena kurzu je
400 Kč

Přihlášku ke stažení naleznete
ZDE

Vyplněnou přihlášku zašlete na email
ondra@inlineskating.cz. Na jejím základě Vám zašleme potvrzení o přijetí účastníka na akci a výzvu
k úhradě účastnického poplatku.

Způsob platby:

Platbu proveďte v hotovosti pověřenému členu sdružení nebo převodem na účet sdružení: 2300278169/2010, a to nejpozději 7
dní před termínem konání kurzu. U bankovních převodů použijte jako variabilní symbol vaše datum narození
ve tvaru ddmmrrrr. Do poznámky k platbě vepište jméno účastníka

Pořadatelem akce je občanské sdružení InlineSkating.cz. Účastníkem akce je osoba uvedená v této přihlášce na akci. Účastník
akce má právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb, včetně práva na kompletní informace o programu
akce, místě konání, kvalifikaci instruktorů apod. Účastník má právo na odstoupení z akce z jakéhokoliv
důvodu nebo bez udání důvodu. Odstoupení účastníka se řídí dle storno poplatků viz.níže. Účastník
je povinen dodržet platební podmínky akce, řídit se pokyny pořadatele a instruktorů, nezamlčet
jakékoliv zdravotní a jiné komplikace, které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo dalších účastníků
akce. Účastník mladší 18-ti let se může akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce.

Pořadatel je povinen zajistit bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro konání akce. Pořadatel je dále povinen zajistit
na akci odborně vyškolené instruktory. Pořadatel má právo na zrušení akce, přičemž v takovém
případě účastníkovi akce náleží vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, a to do 72 hodin od
oznámení o zrušení akce. V případě změny termínu akce má pořadatel povinnost písemně (emailem)
vyzvat účastníky, zda souhlasí s převodem účastnického poplatku na jiný termín (pokud v takovém
případě účastník nezareaguje do 72 hodin, má se za to, že se změnou termínu souhlasí). Pořadatel
má právo na níže uvedené storno poplatky v případě odstoupení účastníka z akce.

Storno poplatky

7-3 dny před konáním akce – 50% ceny

2 a méně dnů před konáním akce – 100% ceny.

Kategorie: Nezařazené