img01

Kroužky

Kroužky inline bruslení pro děti pod záštitou DDM Ústí nad Labem

img01

Kurzy

Individuální i skupinové kurzy pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií

img01

Tábory

Příměstské tábory pro děti ve věku od 5 do 13 let

Kurzy inline bruslení 2018-2019

Chcete se naučit základům jízdy na kolečkových bruslích? Zvládnout na bruslích bezpečnou jízdu vpřed, naučit se zatočit, přibrzdit a bezpečně zastavit hned několika způsoby? Přijďte k nám o víkendu na celodenní kurz základů kolečkového bruslení pro začátečníky a mírně pokročilé.

Kurz je určen začínajícím inline bruslařům všech věkových kategorií, včetně těch, kteří na kolečkových bruslích nikdy nestáli. Rádi přivítáme rodiče s dětmi, teenagery i seniory, pro které může být kolečkové bruslení vzhledem k jeho šetrnosti ke kloubům vhodnou formou pohybu. Účastníci budou rozděleni do skupin pro děti a pro dospělé a tomu bude přizpůsobena i forma výuky.


Přihláška a způsob platby

Přihlášku ke stažení naleznete ZDE
Vyplněnou přihlášku zašlete na email ondra@inlineskating.cz. Na jejím základě Vám zašleme potvrzení o přijetí účastníka na akci a výzvu k úhradě účastnického poplatku.

Způsob platby:
Platbu proveďte v hotovosti pověřenému členu sdružení nebo převodem na účet sdružení: 2300278169/2010, a to nejpozději 7 dní před termínem konání kurzu.
U bankovních převodů použijte jako variabilní symbol vaše datum narození ve tvaru ddmmrrrr. Do poznámky k platbě vepište jméno účastníka

Zobrazit všeobecné smluvní podmínky

Pořadatelem akce je občanské sdružení InlineSkating.cz. Účastníkem akce je osoba uvedená v této přihlášce na akci. Účastník akce má právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb, včetně práva na kompletní informace o programu akce, místě konání, kvalifikaci instruktorů apod. Účastník má právo na odstoupení z akce z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Odstoupení účastníka se řídí dle storno poplatků viz.níže. Účastník je povinen dodržet platební podmínky akce, řídit se pokyny pořadatele a instruktorů, nezamlčet jakékoliv zdravotní a jiné komplikace, které by mohly ohrozit zdraví jeho nebo dalších účastníků akce. Účastník mladší 18-ti let se může akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce.

Pořadatel je povinen zajistit bezpečné a hygienicky odpovídající podmínky pro konání akce. Pořadatel je dále povinen zajistit na akci odborně vyškolené instruktory. Pořadatel má právo na zrušení akce, přičemž v takovém případě účastníkovi akce náleží vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, a to do 72 hodin od oznámení o zrušení akce. V případě změny termínu akce má pořadatel povinnost písemně (emailem) vyzvat účastníky, zda souhlasí s převodem účastnického poplatku na jiný termín (pokud v takovém případě účastník nezareaguje do 72 hodin, má se za to, že se změnou termínu souhlasí). Pořadatel má právo na níže uvedené storno poplatky v případě odstoupení účastníka z akce.

Storno poplatky
7-3 dny před konáním akce - 50% ceny
2 a méně dnů před konáním akce - 100% ceny.